[website maken] [website bouwen] [Contacteer Anne Geerts]
[Start]
[]
[]
[]
[Start]
[AANBOD]
[Algemene Voorwaarden]
[]
[Activiteiten Agenda]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[AANBOD]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.2]
[WORKSHOPS pag.2]
[WORKSHOPS pag.2]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.2]
[AANBOD]
[AANBOD]
[]
[Getuigenissen]
[AANBOD]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[AANBOD]
[AANBOD]
[Algemene Voorwaarden]
[Algemene Voorwaarden]
[AANBOD]
[]
[Algemene Voorwaarden]
[Contacteer Anne Geerts]
[]

Anne Geerts is erkend bemiddelaar in Familiale Zaken en in Sociale Zaken:


Bemiddeling in Familiale Zaken gaat over:

- echtscheiding

- nieuw samengestelde gezinnen

- broers en zussen en hulpbehoevende ouders

- samenwonenden

- herbekijken van een eerdere bezoekregeling

- erfeniskwesties samen oplossen

- ...


Bemiddeling in Sociale Zaken:

- conflicten op de werkvloer tussen leidinggevende en medewerkers, in teams, tussen afdelingen, in groepen met grote diversiteit, bij langdurig zieken, bij burn-out en ontslag, ongewenste intimiteiten, pesterijen. Meer infoAnne: "Ik heb zelf een echtscheiding met onderlinge toestemming meegemaakt. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om "onaffe zaken" af te ronden. Conflicten zie ik als groeikansen in autonomie en verbinding. Het zijn momenten waarop we kleur moeten bekennen, eerlijk moeten zijn met onszelf en nagaan wat en hoe we willen investeren en communiceren. Niet het verschil is het probleem, wel de manier waarop we hier al dan niet kunnen mee omgaan. Ik kan de dialoog faciliteren. Echter ieder heeft inhoudelijk zijn eigen keuzes te maken."  

Bemiddelen is een proces waarbij een externe bemiddelaar in een conflict de betrokken partijen helpt om (terug) tot dialoog te komen.


De bemiddelaar is meerzijdig partijdig dwz de belangen van alle partijen zijn even belangrijk. De bemiddelaar faciliteert de dialoog, volgt een proces om de partijen zelf tot een oplossing te laten komen.


Tijdens dit bemiddelingsproces wordt verkend

- wat de gezamenlijke vraag is,

- welke onderliggende belangen/behoeften meespelen om

- tot een duurzame gezamenlijke oplossing te komen

- die realistisch is en alle partijen recht doet.

De oplossing van de betrokken partijen wordt in een contract vastgelegd, en eventueel een notaris of advocaat bekrachtigd.


Basisprincipes:

- Verantwoordelijkheid opnemen

- Vrijwillig deelnemen

- Vertrouwelijkheid

- Transparant


Voordelen van bemiddeling:

- kostenbesparend

- verkleint de kans op escalatie

- bevordert dialoog om lastige onderwerpen te bespreken

- verschillen verzoenen,

- samen als ouders zorgen voor kinderen na de scheiding

- behartigt de belangen van de kinderen

- samen zelf tot realistische oplossingen komen, ook langere termijn

- concrete afspraken worden vastgelegd

- zonder rancune, een nieuwe weg gaan


Nuttige links:
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/bemiddeling http://www.mediation-justice.be/nl/

ANNE GEERTS            GSM: 0476/ 89. 80. 06        E-mail: annegeerts @ skynet.be

Dans het leven